Recent News And Updates

Help agencies to define their new business objectives and then create professional software.

Date Title Download
2023-12-27 Nomination Form Download
2023-08-09 Banking Fraud Awareness Training Download
2023-04-20 Workshop on IT Audit N/A
2022-04-13 बिजयी उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन Download
2022-04-13 दावी विरोध नपरेको बारे Download
2022-04-13 उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको बारे Download
2022-04-13 उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली Download
2022-04-12 नव निर्वाचित कार्यकारी सदस्यहरुको वर्णानुक्रम अनुसार नामावली प्रकाशित Download
2022-04-12 नेपाल व्यवस्थापन संघको २०औं प्रबन्ध समितिको पदाधिकारी निर्वाचन २०७८ को अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन सम्बन्धित जानकारी Download
2022-04-11 २० औ प्रबन्ध समितिको पदमा उम्मेदवारको दरखास्त फारम Download
2022-04-11 पदाधिकारी निर्वाचनको प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन Download
2022-04-11 २०औं प्रबन्ध समितिको निर्वाचनमा देहायका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुनेछ Download
२०औं प्रबन्ध समितिका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन देहाय बमोजिमको हुनेछ Download
2022-04-11 पदाधिकारी निर्वाचन छलफल वारे Download
2022-04-10 निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारहरु Download
2022-04-10 निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित Download
2022-04-07 Voter List: Institutional Member Download
Voter List : General Member Download
2022-04-07 Voter List : Life Member Download
2022-04-07 Itinerary of CEO Conference Download
2022-04-05 संस्थागत नमुना मतपत्र Download
2022-04-05 व्यक्तिगत नमुना मतपत्र Download
2022-04-05 मतपत्रको नमुना बारे सूचना Download
2022-04-03 उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्धारित अन्तिम समय पछि बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुको निर्वाचन प्रयोजनको लागि अन्तिम नामावली Download
2022-04-03 उम्मेदवारी फिर्ता बारे । Download
2022-03-31 मतदातालाई सूचना Download
2022-03-29 दाबी विरोध पछिको अन्तिम नामावली Download
2022-03-27 संस्थागत तर्फका सदस्यहरुका लागि दर्ता हुन आएका उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली Download
2022-03-27 साधारण तर्फका सदस्य पदका लागि दर्ता हुन आएका उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली Download
संस्थागत उम्वेदारका लागि प्रतिनिधि नियुक्ति–पत्र (Proxy) फारम Download
2022-03-18 व्यक्तिगत उम्मेदवारी दरखास्त फारम Download
2022-03-18 संस्थागत सदस्यका तर्फबाट उम्मेदवारी दरखास्त फारम Download
2022-03-09 निर्वाचन मनाेनयन शुल्क सम्बन्धमा Download
2022-03-10 संघकाे निर्वाचन कार्यतालिका Download
नेपाल व्यवस्थापन संघको निर्वाचन सम्बन्धी जरूरी सूचना Download
2022-01-26 नेपाल व्यवस्थापन संघको वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना Download
2021-12-23 Membership Update Notice Download
2021-12-23 Vacancy for Admin Assistant, Creative Designer and Management Fellows. Download
2021-12-22 CEO Conference to be held on 2021/10/01 (Kartik 28 2078) Download
2021-12-21 Call for sponsorship for CEO conference Download
Award Nomination Call Download
2021-12-28 Award Nomination Framework Download